આજથી આરોગ્ય વીમાના નિયમો બદલાયા છે

India
  • (હમલોગ.ન્યૂઝ દ્વારા)

૧ ઓકટોબર એટલે કે આજથી પોલિસીધારકને નવા અધિકારો મળશે. હા, તમે સતત ૮ વર્ષ સુધી તમારી વીમા પોલિસીનું પ્રીમિયમ ચૂકવ્યું છે, તો પછી કંપની કોઈપણ ઉણપના આધારે દાવાને નકારી શકશે નહીં. આરોગ્ય કવરમાં વધુને વધુ રોગોની સારવારના દાવાઓ ઉપલબ્ધ રહેશે. જો કે, તેની અસર પણ પ્રીમિયમ દરોમાં વધારો તરીકે જોઇ શકાય છે.

જો એક કરતા વધારે કંપનીની પોલિસી હોય તો ગ્રાહકને દાવાની પસંદગી કરવાનો અધિકાર હશે. એક પોલીસીની મર્યાદા પછી બાકીની દાવાની બીજી કંપની દ્વારા શકય બનશે. કપાતનો દાવો પણ બીજી કંપની પાસેથી લેવાનો અધિકાર હશે. ૩૦ દિવસમાં દાવા સ્વીકારવા અથવા નકારવા જરૂરી છે. કંપનીના ઉત્પાદનમાં સ્થળાંતર તે પછી જૂની સમયની અવધિ ઉમેરશે. ટેલિમેડિસિનની કિંમત પણ દાવાની ભાગ હશે.

સારવાર પહેલાં અને પછી ટેલિમેડિસિનનો ઉપયોગ શામેલ કરવામાં આવશે. ઓપીડી કવરેજવાળી પોલીસીમાં ટેલિમેડિસિનનો સંપૂર્ણ ખર્ચ ઉપલબ્ધ થશે. ડોકટરોને ટેલિમેડિસિનનો ઉપયોગ કરવાની સલાહ આપવામાં આવશે. કંપનીઓ મંજૂરી નહીં લે તે માટે વાર્ષિક મર્યાદાનો નિયમ લાગુ થશે.

બધી કંપનીઓમાં કવર કરવામાં આવતી બિમારીઓ એક સમાન રહેશે. કવર બહારની કાયમી રોગોની સંખ્યા ઘટીને ૧૭ થઈ જશે. જો પોલીસીમાં એકસકલુઝન ૧૦ હોય તો ૧૭ થવા પર પ્રીમિયમ ઘટાડાનો લાભ મળશે. માનસિક, આનુવંશિક રોગ, ન્યુરો સંબંધિત વિકારો જેવા ગંભીર રોગો. ન્યુરો ડિસઓર્ડર, ઓરલ કીમોથેરાપી, રોબોટિક સર્જરી, સ્ટેમ સેલ થેરેપીનું કવર પણ ઉપલબ્ધ રહેશે.

માંદગીની પૂર્વ પરિસ્થિતિઓ વિષેના નિયમોમાં ફેરફાર કરો – પોલિસી પ્રકાશિત થયાના ત્રણ મહિનામાં, લક્ષણો પૂર્વ-અસ્તિત્વમાં રહેલ રોગ તરીકે ગણવામાં આવશે. ૮ વર્ષ સુધી પ્રીમિયમ પછી દાવાનો અસ્વીકાર કરવામાં આવશે નહીં. ૮ વર્ષ પૂરા થયા પછી, પોલિસી અંગે કોઈ ફેરવિચારણા લાગુ થશે નહીં. ૮ વર્ષ સુધી, નવીકરણ ખોટી માહિતી માટેનું બહાનું રહેશે નહીં.

ફાર્મસી, ઈમ્પ્લાન્ટ અને ડાયગ્નોસ્ટિકને લગતા રોગમાં સંપૂર્ણ ખર્ચ દાવામાં મળશે. સહયોગી તબીબી ખર્ચમાં વધારો થવાને કારણે દાવાની રકમ ઓછી થાય છે સાથી તબીબી ખર્ચ અંગેનો દાવો મર્યાદાથી આગળ રૂમ પેકેજમાં કાપવામાં આવે છે. દાવામાં આઇસીયુ ચાર્જના ગુણોત્તરમાં પણ કોઈ ઘટાડો કરવામાં આવશે નહીં.