આ વર્ષે, લગ્ન માટે ફક્ત 5 મુહૂર્ત બાકી છે : પછી આપણે લગ્ન માટે એપ્રિલ સુધી રાહ જોવી પડશે

(હમલોગ.ન્યૂઝ દ્વારા) કોરોના સંકટના લીધે ૨૦૨૦ તમામ માટે ખરાબ વર્ષ રહ્યું છે. કોરોના મહામારીના લીધે મોટાભાગના ધાર્મિક કાર્યક્રમ સ્થગિત કરવામાં આવ્યા છે. કોરોનાના લીધે દ્યણા યુવક-યુવતિઓના લગ્ન રોકવા પડ્યા તો […]