સિંહની ત્રાડ રાજકોટના આજી ડેમ નજીક

Gujarat
  • (હમલોગ.ન્યૂઝ દ્વારા)

શહેરના આજી ડેમ નજીક મેલડી માતાજીના મંદિર પાસે ગતરાત્રે સિંહે એક ગાયનું મારણ કર્યુ હોવાનું જાણવા મળે છે. આમ સિંહ હવે રાજકોટ શહેરની નજીકમાં ફરતા થઈ ગયા છે.