નોકરિયાતોનો પગારમાં વધારો થવાને બદલે ઘટશે : સરકારે આપેલી રાહત પાછી ખેંચી લીધી હવેથી પીએફ ૧૨ ટકા લેખે કપાશે

India
  • (હમલોગ.ન્યૂઝ દ્વારા)

સરકાર દ્વારા કોરોના મહામારીની વચ્ચે કંપની અને કર્મચારીઓ બંને માટે રાહત થાય તે માટે ત્રણ મહિના સુધી મેં, જૂન અને જૂલાી માટે કર્મચારીઓને ફંડમાં ૪ ટકાનો કાપ મુકયો હતો. જો કે, ઓગસ્ટમાં ફરી પાછુ કંપનીઓ જૂના કાપ પર પાછા આવી જશે. સરળ શબ્દોમાં કહીએ તો, ઈપીએફ પહેલાની માફક જ ૧૨ ટકા કપાશે. નાણામંત્રી અગાઉ ત્રણ મહિના માટે ઈપીએફના યોગદાનમાં ૪ ટકાનો ઘટાડો કર્યો હતો. જેના કારણે લગભગ ૬.૫ લાખ કંપનીઓના કર્મચારીઓને મહિને લગભગ ૨,૨૫૦ કરોડ રૂપિયાનો ફાયદો થયો હતો.

નિયમ અનુસાર કર્મચારી અને એમ્પ્લોયર ૨૪ ટકા જમા કરતા હતા. ૧૨ ટકા બેસિક સેલરી અને મોંઘવારી ભથ્થુ. કર્મચારીઓ અને એમ્પ્લોયરો એમ્પ્લોઇઝ પ્રોવિડન્ટ ફંડ ઓર્ગેનાઇઝેશન દ્વારા બનાવેલ નિવૃત્ત્િ। ભંડોળ માટે દર મહિને ઇપીએફ કપાત તરીકે ૨૪% – ૧૨% મૂળભૂત પગાર અને મોંઘવારી ભથ્થું (ડીએ) જમા કરે છે. કાનૂની કપાત કુલ ૪% (એમ્પ્લોયરના યોગદાનના ૨% અને કર્મચારીના યોગદાનના ૨%) માં કાપવામાં આવી હતી.

બેસિક અને ડીએ ૪% જેટલા કટ પણ પગારમાં વધારો કર્યો. જાહેર ક્ષેત્રના ઉદ્યમીઓ અને રાજય જાહેર સાહસોના કર્મચારીઓના એમ્પ્લોયરોને ૧૨% હિસ્સો ચૂકવવામાં આવ્યો હતો, જયારે કર્મચારીઓએ ૧૦% ચૂકવ્યો હતો. આવતા મહિનાથી, કપાત જૂના સ્તરે પાછા આવશે.

આ જાહેરાત કરતી વખતે મંત્રાલયે કર્મચારીઓને કહ્યું હતું કે, જો તેઓ ઇચ્છે તો તેઓ તેમના પ્રોવિડન્ટ ફંડ (પીએફ) માં આવતા ત્રણ મહિના માટે બેસિક પગારના ૧૦% કરતા વધુ ફાળો આપી શકે છે, પરંતુ નોકરીદાતાઓએ વધારે યોગદાન મેળવવાની જરૂર નથી.