ફરી ચીનમાં કોરોના વિનાશ: બીજિગના 10 વિસ્તારોમાં લોકડાઉન

international
  • (હમલોગ.ન્યૂઝ દ્વારા)

ચીનમાં કોરોના વાયરસ સંક્રમણના ૪૯ નવા કેસો સામે આવ્યા બાદ પાટનગર બીજિગમાં આ મહામારીને પહોંચી વળવા માટે ફરીથી જરૂરી પગલા ભરવામાં આવી રહ્યા છે. નવા કેસો પૈકી ૩૬ જેટલા કેસો આજે બીજિંગમાં સામે આવ્યા છે. આ કેસો એ બજારમાંથી સામે આવ્યા છે કે જ્યાંથી શહેરમાં માસ અને શાકભાજી પહોંચાડવામાં આવે છે. પ્રાપ્ત વિગતો અનુસાર ચીનમાં વધતા કેસોને જોતા બીજિગના ૧૦ જેટલા વિસ્તારોમાં લોકડાઉન કરી દેવામાં આવ્યું છે.

રાષ્ટ્રીય સ્વાસ્થ્ય આયોગ અનુસાર સંક્રમણના ૧૦ જેટલા કેસો વિદેશથી આવેલા લોકો સાથે જોડાયેલા છે અને ત્રણ જેટલા કેસો હેબઇ પ્રાંતથી છે. પ્રાપ્ત વિગતો અનુસાર અત્યારે ૧૭૭ કોવિદ-૧૯ દર્દીઓની સારવાર ચાલી રહી છે અને ૧૧૫ લોકોને અલગ જગ્યાએ રાખવામાં આવ્યા છે.

ચીનમાં અત્યાર સુધી ૪૬૩૪ લોકોના કોરોના વાયરસ સંક્રમણના કારણે જીવ ગયા છે અને ૮૩,૧૮૧ કેસો સામે આવ્યા છે. આ વચ્ચે બીજિગમાં શિફદી બજારને બંધ કરી દેવામાં આવ્યા છે અને ત્યાં કામ કરનારા તમામ લોકોને તપાસ કરવા અને ત્યાં ગયેલા દરેક વ્યકિતને બે સપ્તાહ સુધી અલગ જગ્યાએ રહેવાનો આદેશ આપ્યો છે.